Šola za starše vključuje predavanja in izkustvene delavnice, kjer bomo obravnavali aktualne teme na področju vzgoje in razvoja otrok in mladostnikov. Naslovi predavanj in kratek opis bo predhodno objavljen na fb strani, oglasni deski… Šolo vodita Anja in Sara.

27.9.2017 ob 18.00: Stili vzgoje in sočutno starševstvo

25.10.2017 ob 18.00: Čustveni in kognitivni razvoj otroka

29.11.2017 ob 18.00: Postavitev meja v vzgoji

13.12.2017 ob 18.00: (Ne)usklajenost in (ne)doslednost v vzgoji