UČ je program učne pomoči. Na učni pomoči prostovoljci pomagamo učencem pri učnih težavah in spremljamo njihov napredek. V kolikor se s starši in koordinatorko ne dogovorimo drugače, gre navadno za celoletno sodelovanje enega prostovoljca z enim otrokom po eno uro na teden. Prostovoljec in učenec se skupaj družita in odkrivata za učenca boljši način učenja. Prostovoljec spodbuja učenca in mu pomaga pri težavah, ki se pojavijo.

Učna pomoč je na voljo vsak dan med 12. in 17. uro. Po dogovoru lahko tudi izven tega termina.