Devetošolci – Devetošolci se tedensko srečujejo na delavnicah za osebnostno rast in z voditeljem “glodajo” teme, ki jih zanimajo, tako preko pogovora kot preko izkustvenih delavnic. Srečanja potekajo ob četrtkih ob 13:20 in ob 18:45.

Srednješolci – Srednješolska leta mladim prinašajo veliko življenjskih vprašanj … odgovori nanje prihajajo počasi, tudi skozi tedenska mladinska srečanja, kjer poleg vsebine tkejo tudi vezi prijateljstva. Srečanja potekajo ob sobotah ob 20:00.

Študenti – Študenti in mladi izobraženci se srečujejo ob nedeljah ob 20:00 in obravnavajo različne teme.