Leta 2005 je bil v Cerkljah na Gorenjskem ustanovljen Mladinski center. Sprva je bil namenjen druženju mladih ob družabnih igrah, odbojki, košarki itd. Aktivnost mladih se je ves čas stopnjevala, prihajali smo z veseljem, ker je bilo to druženje nekoliko drugačno od običajnega, pa čeprav je bila družba ista.

Ker je bilo vse več obiskov staršev, starih staršev in tudi celih družin, smo se leta 2010 preimenovali v Družinski in Mladinski center. Z novim imenom smo pokazali, da nam njihova družba ugaja in da so med nami zaželeni. Pri nas ste dobrodošli prav vsi, ker ne delamo razlik, niti nacionalnih niti verskih. Na centru je sedaj že preko 120 prostovoljcev, ki soustvarjamo programe in sodelujemo na različnih prireditvah ter dogodkih. V tako velikem številu so zbrane populacije vseh generacij, ker nam vsaka pomoč pošteno koristi in vsak posameznik zna nekaj edinstvenega.

Dne 23. 3. 2017 smo se uradno preimonovali v Društvo Družinski in Mladinski center Cerklje.

DMC ima veliko svojih programov, kot so:

učna pomoč, angleščina-začetni tečaj, angleščina-nadaljevalni tečaj, pogovor za pare, mamice na porodniškem dopustu, ustvarjalne delavnice za otroke, pogovor o veri, igralne urice za predšolske otroke, druženje za mlade, svetovanje. Več o njih izveste v posameznih rubrikah. Poleg vseh teh sodelujemo tudi pri pripravljanju dogodkov z drugimi organizatorji kot so Občina Cerklje, Osnovna šola Davorina Jenka, Slovenska Karitas, Župnijska Karitas in drugi.

Vsi ste dobrodošli. Povejte za nas tudi tistim, ki nas še ne poznajo. Veseli bomo vašega obiska zato prav lepo vabljeni, da nas obiščete.

Pravilnik

Pritožbeni akt

Zgodovina DMC-ja