Izvajanje počitniških aktivnosti za otroke in organizirane delavnice za otroke oz. mladostnike

Otrokom in mladostnikom omogočamo kakovostno preživljanja prostega časa in znotraj tega pridobivanje socialnih veščin, spretnosti in pomagamo k celostni osebnostni rasti v interakciji z vrstniki in pod strokovnim vodstvom izvajalca.

Programi so sofinancirani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Občine Cerklje na Gorenjskem in so zato brezplačni.

Odgovorna za izvajanje programov: Marija Imperl, dipl. vzg.

Učna pomoč

Ustvarjalne delavnice

Igralne urice

Delavnice za osebnostno rast

Počitniške aktivnosti

Medgeneracijska druženja