Izobraževalne in praktične delavnice na temo razvijanja pozitivnega starševstva.

Namen izvajanja izobraževalnih in praktičnih delavnic na temo razvijanja pozitivnega starševstva je v prvi vrsti pridobivanje oz. krepitev starševskih kompetenc, socialnih veščin v vlogah starša in partnerja ter pomoč pri vzpostavljanju boljših medsebojnih odnosov v partnerskih odnosih, v starševskem odnosu in družini kot celoti.

Odgovorna za izvajanje programov: univ. dipl. soc. del. Irena Zajec.

Programi so sofinancirani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Občine Cerklje na Gorenjskem in so zato brezplačni.

 

Mamice na porodniškem dopustu

Šola za starše

Pogovor za pare

Vključevanje tujcev (slovenščina)

Računalniške delavnice za starše

Predavanja