Začetni: torki ob 19:00.

Nadaljevalni: srede ob 19:00.