Tečaj slovenščine za tujce poteka ob sredah ob 10:00.