Tečaj slovenščine za tujce poteka ob sredah in petkih ob 10:00.

Za ukrajinske begunce pa ob četrtkih ob 10:00.