Veliko je otrok, ki šolskih obveznosti ne zmorejo sami, pa naj se še tako trudijo. Zaradi tega jim poleg domače pomoči enkrat do dvakrat tedensko pomagajo tudi naši prostovoljci. Za redno spremljanje se v naprej dogovorimo in sodelujemo tudi s šolo.

Sicer pa otroci po šoli lahko prihajajo, naredijo nalogo, se učijo ali pa samo družijo.

Učna pomoč je na voljo vsak dan med 12. in 17. uro. Po dogovoru lahko tudi izven tega termina.